Парламентарната асамблея на Съвета на Европа ще разгледа днес доклад, посветен на върховенството на закона. Документът е изготвен от комисията по правни въпроси и човешки права към Съвета на Европа и обхваща примери с България, Румъния, Полша, Молдова и Турция.
знаме България Европейски съюз
В документа е изразена загриженост от опитите за политизиране на Висшия съдебен съвет и на съдилищата у нас, в Полша и в Турция. Корупцията в България, Молдова и Румъния е другата основна тема в доклада. Комисията отправя препоръки към петте обхванати от доклада държави.

Снимка: БНР

Снимка: БНР

В проект на резолюция, която предстои да бъде гласувана днес, се изразява загриженост от последните събития, застрашаващи върховенството на закона и особено независимостта на съдебната система и принципа за разделението на властите. Корупцията, която е голямо предизвикателство за върховенството на правото, остава широко разпространена в България, Молдова и Румъния, се посочва в текста.

Under-the-table transactions...

Under-the-table transactions…

В отправените към българските власти препоръки се съдържа призив за продължаване на реформата на ВСС, съдебната система и прокуратурата, както и за усилване на борбата с корупцията. В проекта на резолюция се препоръчва нашата страна да създаде агенция за противодействие на корупцията.


Leave A Reply