Съвместният изследователски център на Европейската комисията разработва общ подход за тестване на храни с разлики в качеството, предлагани в държавите членки на Европейския съюз. Това се посочва в отговор от кабинета на европейския комисар по правосъдието Вера Йоурова на писмен въпрос на българските евродепутати от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев и Андрей Новакдвов, съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ.

Европейската комисия Снимка: Лоек Ессерс/Loek Essers

Европейската комисия
Снимка: Лоек Ессерс/Loek Essers

Във въпроса си двамата евродепутати попитаха Европейската комисия дали ще бъдат предприети законодателни мерки за предотвратяване на двойните стандарти в качеството и състава на хранителните продукти, продавани в различните държави-членки. Специално мониторингово проучване, ще позволи получаването на сравними данни за състава и качеството на храните от целия ЕС, се посочва в отговора на Комисията до Радев и Новаков. Освен това от ЕК уверяват българските членове на Европейския парламент, че се отнасят много сериозно към въпроса за диференцирането на продуктите, продавани под една и съща марка и това бе подчертано лично от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в изказването му за състоянието на Съюза през 2017 г.

Емил Радев и Андрей Новаков снимка: gerb-epp.info

Емил Радев и Андрей Новаков
снимка: gerb-epp.info

От Комисията заявяват още, че считат, че действащите правила на Европейския съюз в областта на безопасността на храните, етикетирането и защитата на потребителите са достатъчни, за да информират потребителите относно характеристиките на храните при вземането на решение за покупка. При все това е необходимо да се гарантира, че те са правилно и ефективно прилагани от националните органи, които имат ключова роля. В писмения отговор до Радев и Новаков се припомня още, че на 26 септември 2017 г. Комисията прие „Известие относно прилагането на законодателството на ЕС в областта на храните и на защитата на потребителите по въпроси, свързани с разликите в качеството на храните“ с цел подпомагане на националните правоприлагащи органи при установяването на нелоялни практики в търговията с хранителни продукти.
храни, магазин
В края на документа от ЕК заявяват, че форумът на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата на доставки на храни работи по Кодекс за поведение на стопанските субекти в областта на храните. Комисията очаква всички заинтересовани страни във веригата на доставки на храни да подкрепят този доброволен ангажимент, който ще постави специален акцент върху участието на потребителите.


Leave A Reply