Равнището на безработицата през септември е 6,5 на сто, като намалява с 0,2 процентни пункта спрямо август, съобщиха от Агенцията по заетостта. На годишна база намалението е с 1,3 процентни пункта.

пари, финанси

В края на септември броят на регистрираните безработни е 213 307. Те намаляват както спрямо предходния месец, така и на годишна база, съответно с 2,3 на сто и 16,5 на сто. Новорегистрираните през септември безработни са 27 055. От тях 518 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа. Броят на активираните от медиаторите и посредниците в бюрата по труда и техните партньори от началото на годината е достигал 9080.

пари ръст спестяване добавка стотинки

В отговор на потребностите на бизнеса от квалифицирана работна сила Агенцията по заетостта продължава да активизира услугите си за търсещи работа заети, учещи и пенсионери. През месеца като търсещи работа са регистрирани общо 847 представители на тези групи, с което броят им от началото на годината вече е 3174, се посочва в съобщението.

калкулатор, пари,сметки
Данните сочат, че броят на постъпилите на работа през месеца безработни се увеличава съществено, с 26,5 процента спрямо предходния, достигайки до 22 842. Значителен е делът на започналите работа в реалната икономика – 83,8 на сто от общо постъпилите.

пари
Агенцията по заетостта напомня, че продължават обученията за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности, както и груповите мерки за професионално ориентиране и за активно поведение на пазара на труда.


Leave A Reply