„Вече са налични и функционират компонентите, които дават възможност за стандартизиран подход към електронното управление. Амбицията е още до края на 2018 г. тези компоненти да работят за всички администрации. Това са средата за междурегистров обмен (RegiX), модулите за е-автентикация (идентификация), e-оторизация, средата за електронни разплащания, електронно валидиране и електронно връчване.“ Това обяви председателят на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) Росен Желязков пред участниците в XII Годишна среща на местните власти, която се провежда в к.к. „Албена“.
IMG_3671
Ангажиментите на Държавната агенция „Електронно управление“ в изпълнение на правителствените мерки за намаляването на административната тежест и съвместните задачи на ДАЕУ и общините през 2018 г. в областта на електронното управление дискутираха екипът на Агенцията и представителите на местните власти. В сесията участва и вицепремиерът Томислав Дончев.

снимка: logistika.bg

снимка: logistika.bg

„Дигиталната трансформация предстои, независимо от нашата воля. Затова по-добре да я управляваме и да подготвим гражданите за тази реалност. До 2022 г. европейските граждани ще могат да взаимодействат изцяло дигитално с администрациите на своите държави. Не трябва обаче да се успокояваме, че имаме достатъчно време. Амбицирани сме в България да ускорим този процес и с използването на наличните възможности за финансиране с европейски средства“, посочи Росен Желязков пред над 900 представители на местните власти.
Росен Желязков
„Все още обаче липсват достатъчно дигитални умения, както на потребителите, така и на служителите, които би трябвало да предоставят обслужване по електронен път“, подчерта председателят на ДАЕУ. По думите му, първо трябва да се прецени дали наличните към момента в Административния регистър около 2500 административни услуги и режими са действително такива и те трябва да се редуцират значително. Втората главна задача е удостоверителните услуги, които са „услуги“ от една администрация за друга, да се превърнат във вътрешноадминистративни и процесите, свързани с тях, да се случват автоматично и без намеса на служител. На трето място тези услуги трябва да се проектират като „епизоди от живота“ и „бизнес събития“, подчерта Росен Желязков.
електронно управление
„Към момента 22 общински администрации са се присъединили като реални участници в средата за електронен документооборот, над 80 са заявили готовност за присъединяване“, съобщи председателят на ДАЕУ. Той обясни, че електронният документооборот не е същинско е-управление, но представлява възможност администрациите да взаимодействат безхартиено, като това ще им спести редица разходи, свързани с канцеларски консумативи, куриери и др. и ще намали драстично времето за предоставяне на административни услуги. „Местните власти трябва да приемат вътрешни правила за електронен документооборот, като Агенцията за е-управление ще предложи в най-скоро време примерни текстове, с което ще улесни общините в този процес“, допълни Желязков.
IMG_3623
Председателят на ДАЕУ представи възможностите и етапите на развитие на всеки от компонентите на електронното управление, като подчерта преимуществата на стандартизирания модел за предоставяне на електронни административни услуги в интерес на гражданите и на бизнеса. Желязков призова общините да актуализират информацията за предоставяните от тях административни услуги в Административния регистър и да поддържат актуални данните там. Това ще позволи до средата на 2018 г. да бъде актуализирана информацията в Единния портал за електронните административни услуги и той да заработи като стандартизирана платформа за е-услуги.
онлайн пазаруване
„До края на октомври т.г. модулите за електронно връчване и електронно плащане ще бъдат утвърдени, а до половин година се очаква да бъдат осъществени процедурните изисквания и осигурени всички функционалности на облачната платформа за общински е-услуги и на Единния портал за електронни административни услуги“, обяви председателят на ДАЕУ пред представителите на местните власти.“Имате всички възможности за стандартизирани решения, които са базират на инфраструктурата на Държавната агенция за електронно управление. ДАЕУ не е създадена, за да извършва административно обслужване, а за да реализира политики и да създава решения за всички администрации. Това е Агенция за вас. А модулите и решенията за е-управление, заедно с бюджетния и проектния контрол, осъществяван от ДАЕУ в областта на е-управлението, гарантират устойчивост на политиката“, обърна се още Росен Желязков към общинарите.
Росен Желязков
В отговор на въпрос председателят на ДАЕУ припомни, че от тази година за първи път се извършва контрол по целесъобразност върху бюджетите и проектен контрол по отношение на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и на разходите за е-управление на ниво централни и териториални администрации.

снимка: ДАВИД Холдинг АД

снимка: ДАВИД Холдинг АД

„До този момент никой не знаеше колко ресурс се заявява и изразходва за информационните и комуникационните технологии , нито каква част от този ресурс е предназначен за целите на електронното управление. В резултат огромната част от средствата са отделяни за хардуер, софтуер и лицензи, а минимална част от ресурсите са изразходвани за е-управление. От 2017 г. вече има контрол върху това доколко всеки проект и ресурс са предназначени за е-управление и са насочени към предоставянето на електронни административни услуги, а не за вътрешни канцеларски нужди на администрациите“, коментира още Росен Желязков.


Leave A Reply