Народните представители ще гласуват на второ четене промени в Закона за специалните разузнавателни средства, които въвеждат мандат от 5 години за изпълняване на длъжността председател на Държавна агенция „Технически операции“. Това се посочва в проектопрограмата за работа на Народното събрание, цитирана от „Фокус“.

Целта на промените е статутът на председателя на Държавна агенция „Технически операции“ да се уеднакви с този на службите за сигурност. Предвижда се председателят да може да бъде предназначен на същата длъжност само за срок от още 5 години. Народно събрание, парламент

Депутатите ще гласуват на първо четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с цел намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. Предвижда се премахването на изискването за предоставяне на някои официални документи на хартиен носител.
Народните представители ще продължат с гласуването на окончателни промени в Гражданския процесуален кодекс.


Leave A Reply