Софийският университет „Св. Климент Охридски“ запазва мястото си сред най-добрите университети в света. Това става ясно от публикуваните класации на CWUR (Center for World University Rankings) за 2017 г. и на QS EECA Region University Rankings за 2018 г.

снимка: http://cwur.org/2017.php

снимка: http://cwur.org/2017.php

В рейтинга на Center for World University Rankings за 2017 г. Софийски университет заема 856 място сред оценените през тази година 27 770 висши училища. Класацията измерва качеството на образование и подготовката на студентите, престижа на преподавателския състав и качеството на изследователската им работа без да разчита на информация от данни, предоставени от университетите.
студенти, изпит
За оценяване на първите 1 000 университета в света класацията на Center for World University Rankings използва осем индикатора, сред които качеството на образованието, реализацията на възпитаниците, качеството на преподавателския състав, публикациите на преподаватели в престижни научни списания, броя на изследователските разработки във влиятелни списания, броя на високо цитирани изследователски разработки,както и броя патенти според международния патентен архив.

снимка: www.topuniversities.com

снимка: www.topuniversities.com

Софийският университет е класиран и на 47–то място в класацията на висши училища от Източна Европа и Централна Азия QS University Rankings: EECA за 2018 г. Университетът е сред най-добрите от 2 900-те висши училища в региона.
студенти, изпит
Класациите на QS EECA Region University Rankings се публикуват от 2014 г. Методът запазва основните показатели на глобалната класация QS University Rankings – академична репутация, репутация сред работодателите и отношението преподавателски състав/ студенти, индексирани публикации на преподаватели, цитирания на брой публикации, качеството на преподавателския състав, чуждестранни преподаватели и чуждестранни студенти.


Leave A Reply