„Две от фирмите, които участват в търга за тол системата, обжалват обществената поръчка.“ Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков по време на блицконтрола в парламентарната комисия по регионално развитие.
Николай Нанков
Нанков уточни пред журналисти, че ще се пледира за максимално бързо произнасяне на компетентните институции. „Ще изискваме предварително изпълнение и се надяваме да бъде допуснато от компетентните органи, най-вече от Комисията за защита на конкуренцията, за да може да пристъпим към сключване на договор с избрания изпълнител“, подчерта министър Нанков и изрази надежда да има такъв в рамките на следващите няколко седмици, за да може до 2018 г. да има внедрена тол система. В отговор на журналистически въпрос министърът каза, че по закон, ако Висшият административен съд не се произнесе в полза на възложителя, то десет на сто от стойността на договора остават за сметка на участника в търга, чиято жалба е уважена.
тол система
„Би могло между 50 и 60 млн. лева да бъдат отделени от приходите от тол такси за ремонт на общински пътища“, коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството. Той обаче допълни, че може да се постави под въпрос дали е справедливо генериран ресурс от облагане за преминаване през републиканските пътища, да се влага за общински.
магистрала път
В рамките на блицконтрола министърът отбеляза, че с постъпления от тол таксата ще може да се финансира и довършването на последните 50 километра от магистрала „Хемус“, като разходите за това може да бъдат редуцирани до не повече от 500 млн. лева след препроектиране на участъка.


Leave A Reply