„Налице е устойчива тенденция за увеличаване на доходите на българите, като се очаква тя да се запази и през 2018 г.“ Това коментира министърът на труда и социалната политика Бисер Петков в интервю за предаването „Денят започва“ на БНТ. Той представи основни акценти от проектобюджета на държавата в сферата на социалната политика, който предвижда увеличаване на редица социални плащания.
пари, финанси
Министър Петков обяви, че Министерството на труда и социалната политика предлага нов поход при изплащане на семейните помощи за деца от 2018 г. Той ще увеличи размера на помощите и обхвата на семействата, които ги получават, като паралелно с това ще позволи по-ефективно използване на средствата. От 2018 г. се предвижда месечната помощ за отглеждане на дете да се увеличи на 40 лв. за семейства с едно дете. В момента тя е 37 лв. За семейства с две деца помощта ще се повиши от 85 лв. на 90 лв., а за семейства с три деца – от 130 лв. на 135 лв. Помощи в този размер ще получават домакинствата с до 400 лв. месечен доход на човек.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

За да се осигури подкрепа за повече родители, от 2018 г. се предвижда да се въведе допълнителен доходен критерий за получаване на месечни помощи за деца и от семейства с месечен доход на човек от 400,01 лв. до 500 лв. Те ще вземат 80% от пълния размер на помощта, обясни министър Петков. Например семейство с едно дете ще получава 32 лв., а с две деца – 72 лв. Така добавки ще могат да получават семейства с доходи, близки до средните за страната. Очаква се по този начин броят на подпомаганите домакинства да се увеличи с около 20 000, а общият брой на децата, за които се плащат този вид помощи да надхвърли 672 000.
мтсп, министерство на труда и социалната политика
Подоходният критерий за получаване на еднократна помощ при бременност, еднократна помощ за първокласници и месечни помощи за отглеждане на дете до 1 година се планира да се увеличи от 400 лв. на 450 лв. В проекта на Закона за държавния бюджет за 2018 г. е заложен и ръст на гарантирания минимален доход, който от 2009 г. е замразен на е 65 лв. За догодина се предвижда той да се повиши на 75 лв. , като това увеличение ще доведе до ръст на различни социални плащания. Например, месечните добавки за социална интеграция, които се получават от над 500 000 хора с увреждания, ще се увеличат с 15%. Броят на лицата и семействата с право на помощи за отопление се очаква да стигнат 220 000.

снимка: mobilenhospis.com

снимка: mobilenhospis.com

„От 2018 г. за първи път е осигурено бюджетно финансиране от над 68 млн. лв. за социални и лични асистенти и домашни помощници за над 24 000 хора с увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват сами. По този начин ще се осигури работа на над 16 000 социални асистенти. Така ще се осигури устойчивост на финансирането на тези услуги, които досега бяха финансирани основно по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, каза министър Петков.


Leave A Reply