Директна метро спирка до лифта на Витоша, както и ремонт на пешеходните пространства в столицата. Такива приоритети очерта главният архитект Здравко Здравков, които са залегнали и в устройствения план на София.

арх. Здравко Здравков

арх. Здравко Здравков

„Не бива да бъдат създавани нови периферни селища и луксозни комплекси в столицата, защото те предполагат още по-натоварен трафик. Целта е точно обратната – хората да ходят повече пеша и да използват велосипедите си вътре в града“, коментира главният архитект на София.

снимка: Владимир Йосифов

снимка: Владимир Йосифов

Здравко Здравков подчерта че визуалните коридори на София трябва да бъдат запазени, тъй като градът е един от малкото столици със собствена планина. „Ясно са дефинирани зоните, където не може да има строежи над 75 метра. Модерните и луксозни сгради в центъра са красиви, но не винаги отговарят на архитектурния тип на София“, каза още архитект Здравков. Според него най-доброто решение е да се съхрани духът на Стара София и да се търсят все повече решения за превръщането на столицата в един от най-зелените градове в Европа.


Leave A Reply