Дългът на България достига 27,3 млрд. лева през 2016 г., показват окончателните данни на Националния статистически институт. Това представлява малко над 29% от брутния вътрешен продукт на страната.

НСИ
Съпоставка с данните на статистиката за 2015 г. показва значително увеличение – тогава дългът е бил в размер на малко над 23 млрд. лева или 26% от БВП. От статистиката се вижда още, че държавният дълг расте най-рязко между 2013 г. и 2014 г. Тогава само за година от 13,9 млрд. лева се повишава до 22,5 млрд. лева.
пари
Публикуваните днес данни показват още, че за година съществено е стопен бюджетният дефицит на сектор „Държавно управление“. През 2016 г. той е 36 млн. лева или 0,04% от БВП. Година по-рано дефицитът в този сектор е бил 1,5 млрд. лева, което е 1,7% от БВП.
калкулатор, бизнес, икономика, данъци
Дефицитът в подсектор „Централно управление“ е в размер на 130 млн. лева през 2016 г., а в „Местно управление„ и „Социалноосигурителни фондове“ има излишък съответно в размер на 73 млн. лева и 21 млн. лева, показват още данните на НСИ.


Leave A Reply