„В план-приема на училищата за следващата учебна година ще бъдат предложени повече професионални паралелки. През настоящата година 46% от всички сформирани паралелки са професионални“, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на среща с работодателски организации в Стара Загора. Министерството на образованието и науката (МОН) обмисля да обвърже средните общообразователни училища с професионалните, като целта е учениците от по-малки населени места да бъдат насочвани към най-близките професионални гимназии. Предвижда се разходите за транспорт на учениците до професионалните гимназии да бъдат поемани от МОН.

министерство на образованито младежта и науката кунева мон

Министър Вълчев посочи, че се очертава все повече необходимост от създаване на обединени училища в малките населени места. „Ако до десети клас учениците изучават професии, сходни с тези в близките професионални гимназии в големите градове, ще намалим отпадането и ще увеличим интереса към професионалното образование“, каза Вълчев. Работи се още в посока обвързването на професионалното и висшето образование. Идеята е учениците да могат да валидират кредитите си от гимназията по време на следването си, а от друга страна – висшите училища да улесняват приема си за ученици от професионални училища.

ученици

С проекта на бюджет за 2018 г. МОН предложи механизъм за допълнително финансиране на професионалното образование. Той предвижда увеличение на средствата за паралелките, които обучават по професии с очакван недостиг на кадри за пазара на труда. Министър Вълчев бе категоричен, че трябва да се повиши авторитетът на професионалното образование. Той призова бизнесът да стои по-близо до образователните институции. „В момента популяризираме дадени професии най-вече чрез проекта „Твоят час“. Имаме и кариерни центрове, които училищата трябва да използват повече. Работодателите също трябва да се включват в този процес, за да се обърнат обществените нагласи към професионалното образование“, подчерта министърът.

снимка: huffpost.com

снимка: huffpost.com

Работодателите поставиха въпроса за ограничаването на профилираните паралелки в езиковите гимназии, защото завършилите в тези училища напускат страната. Според кмета на Стара Загора Живко Тодоров такива рестриктивни мерки няма да дадат резултат. „Когато една компания иска да инвестира в Стара Загора или в друг град, търси подготвени хора с езици“, добави той.

снимка: thepointsguy.com

снимка: thepointsguy.com

Министър Вълчев посочи, че очакването към системата е децата да имат по-добри резултати. „Завършващите са малко, а ще имаме недостиг на кадри“, посочи министърът. Той отбеляза, че е драматичен недостигът на кадри със средно-техническо образование за сметка на кадри с висше. По думите му завършилите професионално образование понякога получават в пъти по-високи заплати от тези с висше. „Политиката ни е да разширяваме дуалното обучение. В момента финансирането е преди всичко проектно. Много от работодателите виждат ползите и ще търсим форми да споделим разходите с тях“, заяви министър Вълчев в отговор на журналистически въпроси.


Leave A Reply