Да се унифицират правилата за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в на служителите в двете главни дирекция „Изпълнение на наказанията“ и „Охрана“. Около това становище се обединиха днес представителите на синдикалните организации в затворите и в съдебната охрана и политическото ръководство на Министерството на правосъдието, съобщиха от пресцентъра на министерството. Работната среща бе насрочена от министъра на правосъдието Цецка Цачева във връзка с поредица писма от Синдикат на служителите в затворите в България и Синдикат „Охрана“.
sszb-site_636443647595807077
Постигна се консенсус работната група за правилата да се председателства от ресорния заместник-министър на правосъдието проф. Николай Проданов и в нея да участват представители на синдикатите. Министърът на правосъдието Цецка Цачева пое още ангажимент за своевременно информиране относно конкретните числа в проекта на бюджета за 2018 г., касаещи дейността на двете дирекции.
Цецка Цачева
По време на срещата министърът на правосъдието предостави на на синдикатите подробна информация за предприетите стъпки относно искания за по-високи заплати и изравняване на допълнителните възнаграждения с тези на служителите в МВР. Министър Цачева подчерта, че правосъдното министерство нееднократно е защитавало исканията на служителите в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“ на срещи в Министерството на финансите. Тя допълни, че за конкретни параметри ще може да се говори едва след приключване на бюджетната процедура до края на месеца и окончателното приемане от Народното събрание.
съдебна охрана
„Първият ни политически приоритет, по който работим, е за изравняване на статута на двете главни дирекции с целия сектор „Сигурност“, каза министър Цачева. От своя страна зам.-министър Проданов заяви, че усилията в тази насока са насочени дирекциите да бъдат включени в Актуализираната стратегия за национална сигурност.


Leave A Reply