Екипи на дирекциите „Социално подпомагане“ в Бургаска област са в готовност да окажат подкрепа на пострадалите при наводненията в региона. Социалните работници ще съдействат на пострадалите да подадат заявления, с които да кандидатстват за получаване на еднократната помощ от 325 лв.

снимка: БНР

снимка: БНР

Това ще се случи, след като се осигури достъп до населените места, за да може да се направи необходимата оценка на щетите. Сумата се отпуска при инцидентно възникнали потребности по реда на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.


Leave A Reply