„Прогнозните междинни плащания към България през 2018г. ще бъдат 4.24 млрд. лв.“,  заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков, след като Европейският парламент (ЕП) гласува позицията си днес по бюджета на Европейския съюз (ЕС) за следващата година. „Вноската на България в бюджета на ЕС за 2018г. се очаква да бъде 1.13 млрд. лв. За същата година реалните плащания от ЕС към България се очаква да са в размер на 4.24 млрд. лв.  Съотношението е почти четири към едно“, допълни евродепутатът.

EU Budget 2018

Предвижданията на Европейската комисия (ЕК) показват, че по Европейския фонд за регионално развитие и по Кохезионния фонд страната ни ще получи междинни плащания в размер над 1.5 млрд. лв. По-голямата част от тях са предвидени за градско развитие и транспортна инфраструктура.  Други 360 млн. лв. междинни плащания се очакват в подкрепа на заетостта и по-специално, младежката заетост.

снимка: catholicleader.com.au

снимка: catholicleader.com.au

В бюджета се посочва още, че за 2018г. България ще получи междинни плащания в размер на 730 млн. лв. в подкрепа на селските райони и земеделието, както до 1.5 млрд. лв. директни плащания към българските фермери. Според Новаков, който е част от преговорния екип по бюджет 2018 на ЕС, последната стъпка от финализирането на бюджета са предстоящите преговори между ЕП, ЕК и Съвета през ноември.


Leave A Reply