„Имаме две трансгранични програми, които изцяло касаят Западните Балкани.“ Това каза зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на дискусия в парламента на тема „Европейска интеграция, регионално сътрудничество и свързаност на Западните Балкани – приносът на Българското председателство“.
председателство, България, Съвет на ЕС, лого
„За нас като важна стъпка в развитието на взаимоотношенията със Западните Балкани ще бъде и бъдещата ни подкрепа по линия на трансграничното сътрудничество, което касае и бъдещата кохезионна политика. По отношение на европейската солидарност, България има своята роля в няколко основни приоритетни области. Имаме 2 трансгранични програми, които изцяло касаят Западните Балкани. Това е трансграничната ни програма България-Сърбия и България-Македония. Фокусиран е ресурс от близо 50 млн. евро, които са в подкрепа на подобряване на свързаността, мерките за опазване на околната среда и мерките за стимулиране развитието на туризма между двете държави“, обясни Николова.
Западни Балкани ЕС
По думите й в подкрепа на политиката за Западните Балкани са и други инструменти, финансирани от ЕС. „Един от тях е транснационалната програма за сътрудничество „Дунав“, в рамките на която има възможност за финансиране на проекти между партньори от различни държави, които включват в себе си Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, България и др. В рамките на тази програма с общ ресурс от 274 млн. евро бихме могли да изпълняваме проекти, свързани с укрепване на научно-изследователската дейност и иновациите, образованието и обучението, институционалния капацитет, обмен на практики и фокуса върху енергийната сигурност и ефективност“, допълни тя и уточни, че другият инструмент, който има своя фокус върху Западните Балкани, е програмата „Балкани-Средиземно море“ с ресурс от близо 40 млн. евро.

заместник-министър на енергетиката Жечо Станков снимка: Bloomberg TV Bulgaria

заместник-министър на енергетиката Жечо Станков
снимка: Bloomberg TV Bulgaria

„Газовият хъб „Балкан“ ще играе изключително голяма роля както за съседните ни държави-членки, така и за тези извън ЕС“, заяви зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков по време на дискусията в парламента. „В енергийния съюз се преплитат 5 основни измерения и те са приоритет на комисията Юнкер. Това са енергийна ефективност, декарбонизация на икономиката, иновации и конкурентоспособност, интегриране на европейските енергийни пазари. За нас винаги е било основен приоритет задълбочаване на сътрудничеството с изграждането на липсващата инфраструктура. От голямо значение е да споменем, че основни приоритети на България са именно сигурността на газовите доставки, диверсификацията на източниците, енергийната ефективност и защитата на енергийната ни критична инфраструктура“, заяви Станков.
газ
По думите му на 5 май плануват провеждане на кръгла маса, на която ще говорят за липсваща газова инфраструктура, както и за газов хъб „Балкан“. „Преди седмица бе съгласувана листата на проекти от общ интерес. България е горда с това, че в този списък попаднаха 12 проекта. За нас голямо значение има и развитието на „Балкан“, който ще играе изключително голяма роля и за съседните на нас държави членки, а и такива извън ЕС. 50% от грантовото финансиране за предпроектното проучване са директно отпуснати от еврокомисията, останалите 50% са собствено финансиране на „Булгартрансгаз“. Очакваме получаване на финалните оферти до 1 ноември т.г. Очакванията са всички големи световни компании да се явят, понеже потенциалът за развитие на този проект е голям“, каза още Жечо Станков.


Leave A Reply