„Антикорупционният законопроект цели да се защитят интересите на обществото чрез ефективно противодействие на корупцията“, каза министърът на правосъдието Цецка Цачева по време на обсъждането в пленарна зала на антикорупционния законопроект, внесен от Министерски съвет.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

„В Министерството на правосъдието в широк състав на работна група бе изготвен законът, който обсъждаме в момента. При изготвянето му сме се съобразили с националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията за периода 2015-2020 г., с актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, както и с препоръките в доклада на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка за 2017 г. Като препоръка е заложено приемането на нова нормативна уредба, с която да се създаде ефективен орган за борба с корупцията“, заяви Цачева.

снимка: halcyongroup.eu

снимка: halcyongroup.eu

По думите ѝ законопроектът има за цел да се защитят интересите на обществото, на първо място чрез ефективно противодействие на корупцията. „На второ място, чрез създаване на гаранция, че лицата, заемащи публични длъжности и изпълняващи правомощията и задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите на страната. На трето място, предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него. Целите на закона се осъществяват чрез принципите на законност, прозрачност, независимост, обективност и безпристрастност“, допълни тя.

Министерство на правосъдието

Министерство на правосъдието

Цачева уточни, че в законопроекта подробно е посочен кръгът на лицата, които заемат висши публични длъжности. „Предлага се създаването на нов единен независим антикорупционен орган, който в закона се нарича Комисия за противодействие за корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Успоредно с предложения антикорупционен закон, Министерството на правосъдието е изготвил проект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, с който са осъвременени съставите на голяма част от корупционните престъпления. За първи път се инкриминира търговията с влияние“, каза още правосъдният министър.

Зарков

„Във варианта на БСП за антикорупционен закон основната цел е постигане на ефективност“, каза заместник-председателят на ПГ на „БСП за България“ Крум Зарков от трибуната на Народното събрание. Според него, за да се постигне ефективност с новия антикорупционен орган, той трябва да съсредоточи в себе си само и единствено онези правомощия, които пряко засягат борбата с корупцията. „Това означава, че в този орган трябва да се концентрира оперативен и разследващ потенциал“, заяви Зарков.

Сметна палата

Той обяви, че БСП предлага звеното към Сметната палата и специализираната дирекция към ДАНС да се слеят по качествено нов начин и при пълна хармония, като се осигури една нова служба „Антикорупция“. По думите му идеята на БСП е директорът на единния орган да се назначава с указ на президента за срок от 5 години, което ще е гаранция, че съответната институция няма да е подчинена на една партия и едно мнозинство. Той поясни, че директорът ще има трима заместници, като идеята е те да бъдат избирани от Народното събрание.

герб бсп

„Предстои ни отговорен дебат или по-точно продължение на темата, която разискваме заедно и поотделно в медии и на експертни срещи вече няколко месеца. Хубаво е, че двете основни политически сили в България идентифицират проблема за корупцията по висшите етажи на властта и имат воля да се справят с него. Различно е обаче разбирането ни по отношение на това какво е корупция, какъв е нейният характер и как ефективно да ѝ се противостои. Дълбоко съм убеден, че именно законът, внесен от БСП, дава по-ясни и категорични отговори точно на тези въпроси, затова той заслужава в по-голяма степен доверието на народните представители“, каза Крум Зарков.

Хамид Хамид снимка: БГНЕС

Хамид Хамид
снимка: БГНЕС

„Ние ще подкрепим законопроекта. Останаха сравнителни малко спорни моменти, г-жо министър. Надявам се, че между първо и второ четене ще се отстранят“, заяви Хамид Хамид за позицията на ДПС относно законопроекта. „Колеги от ГЕРБ, това е добра крачка към връщане на нормалността, обаче от вас се очаква да направите по-голямата, за да върнете България в европейския път – просто изхвърлете националистите от властта“, каза още Хамид.


Leave A Reply