„Мога да ви уверя, че той ще бъде справедлив и обективен“, каза европейският комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова на въпрос за доклада, който очаква България. „Моите колеги бяха тук на мисия през септември, те ще направят изчерпателен анализ за състоянието на България по отношение на реформите и всички необходими стъпки. Въз основа на препоръките, дадени от януари месец тази година, ние ще публикуваме доклада през ноември”, каза тя.

Европейската комисия Снимка: Лоек Ессерс/Loek Essers

Европейската комисия
Снимка: Лоек Ессерс/Loek Essers

Вера Йоурова посочи, че не може да предскаже точно какво ще има в доклада, но смята, че ще бъде направена справедлива оценка на напредъка и съответно препоръки за това, което трябва да се предприеме в близко бъдеще. За това дали до края на мандата на тази ЕК ще отпадне механизмът за сътрудничество и проверка, тя каза, че зависи от резултатите от оценката.

знаме България Европейски съюз

„Председателят на Комисията казва, че това е неговото желание да се прекрати този механизъм вече и да се намери някакъв нов подход за работа и сътрудничество по реформите, но не можем да прогнозираме. Това ще е решение, което ще се базира на осезаемите резултати, които искаме да видим и необратимостта и устойчивостта на реформите в България и Румъния”, заяви Вера Йоурова.

 


Leave A Reply