„От 1 януари 2016 г. до настоящия момент са проверени 5661 язовира. Най-често констатираните нарушения са липса на техническа документация, въздушен откос, частични свлачища, обрасли с дървесина и храстова растителност, ерозия, затлачвания или разрушаване на преливници“, заяви министърът на икономиката Емил Караниколов, който пристигна по искане на БСП, за да даде информация за състоянието на язовирите в страната.

Емил Караниколов

Емил Караниколов

По думите му от началото на февруари 2017 г. са идентифицирани общо 2005 язовира с констатирани много неизправности по язовирните стени и съоръженията към тях. „След извършените проверки през 2017 г. са създадени предписания за отстраняване на констатирани технически нередности на 61 язовира. Има изпълнение на дадените предписания. От 205 – 61 са изпълнени. Контролът, който се осъществява е целогодишен“, допълни той.

наводнение

„Проблемният язовир „Чутората“, от който е тръгнало преливането в Бургаско, е собственост на юридическо лице“, коментира Емил Караниколов. Според него най-вероятната причина за преливането на водоемите в Бургаско са падналите валежи, като основно това са около 200 л/кв.м. Министър Караниколов поясни, че е прелял язовир „Чутората“, а по първоначална информация около 2.00 часа през нощта вода от язовир „Чанджик“ 3 и 4 се е вляла в язовир „Чутората“. По думите му „Чутората“ е бил с отворен изпусквател, но приливната вълна е носила почва и растителност, която го е запушила. „Това е довело до повишаване на нивото и преливане на язовирната стена“, коментира Караниколов.

наводнение

Министърът уточни, че седем са язовирите на територията на Бургас със скъсани язоврни стени. „Всички те са с под 50 хил. кубични метра, с изключение на язовир „Чутората“, който е с обем 100 хил. Нито един от тях не е включен в списъка на потенциално опасните язовири и не би следвало да създаде приливна вълна“, коментира министър Караниколов. „Важното е да се отбележи, че под тези язовири няма населени места и воден отток към тях не е причина за човешки жертви“, каза той. Министърът на икономиката поясни какви действия е предприело ръководеното от него ведомство. „Разпоредено е командироване на допълнителни служители на ДАМТН в областите Бургас и осигуряване на 24-часово дежурство на проблемните язовири. Екипите на Държавната агениця обхождат водоемите в региона още от миналата нощ“, каза Караниколов.

наводнение

Първо трябва да се направи категоризация на язовирите. Това е нещо, което не е правено. Много от язовирите не са язовири, както ние си представяме със стени. Те са с едни насипи. Трябва точно и ясно да се формулира какво е язовир по смисъла на закона и може би да се мисли за една структура, която да ги управлява, обясни той. „Трябва да се помисли за финансов ресурс за язовирите. Основният проблем са финансовите средства за общините“, коментира Караниколов. Според него при такъв валеж трудно би се предотвратило преливането в Бургас. „Може би пък е трябвало да се почистят храстите и дървесната растителност, която е довела до натрупване и невъзможност водата да мине естествено през преливника“, каза още Емил Караниколов.

Валентин Радев

Валентин Радев

„До края на деня се отваря пътят Бургас – Средец“, каза министърът на вътрешните работи Валентин Радев по време на изслушването си в Народното събрание за бедствието в Бургаско. По думите му продължава отремонтирането на мостовете на село Черни връх и Горно Езерово. Той поясни, че от момента на бедствието от МВР са известени и са изпратили пет екипа в Полски извор, Черни връх и село Камено. По думите му са изпратени над 100 служители от МВР, 64 пожарникари. Той поясни, че са мобилизирани пожарни автомобили, техника, водолази, амфибия. „Мобилизирани са групи от цивилни структури, които помагат на силите на МВР“, каза Радев.

наводнение

Министърът на вътрешните работи поясни, че районът е облетен с вертолет да се види състоянието на язовирите и дали има пострадали хора. „Областният управител на Бургас Вълчо Чолаков ще внесе сигнал в прокуратурата за изясняване на причините за бедствието“, поясни министърът на вътрешните работи.

наводнение

„Всеки може да направи спекулации, че има прелели язовири“, каза той. „Щом има жертви, нещо някъде държавата, всички ние, общините не сме направили. Това е нормалният извод, който всеки ще си направи. Ние внимаваме и вадим поуки“, каза министър Радев. Той подкрепи идеята за създаването на единен орган, който да отговаря за състоянието на язовирите. „Очевидно имаме още много неща в държавата да свършим. Освен това дъжд не вали само в България. Ще погледнем какво става в другите държави. Те как са го решили този въпрос, където е решен и доколкото е решен. Това се прави постоянно“, посочи Радев.

Нено Димов

Нено Димов

„В община Бургас Басейнова дирекция е направила поредица от проверки и предписания за почистване на корита на реки. За община Камено в река Айтоска срокът за почистване е 1 март 2018 г.“, коментира от парламентарната трибуна министърът на околната среда и водите Нено Димов. По думите му най-сериозният проблем, който съществува в момента, е с депото за твърди битови отпадъци в Бургас, което обслужва 9 общини. „В момента то не работи. Има частично компрометирана дренажна система. Не се наблюдава изтичане, но има сериозно свлачище, което трябва да бъде укрепено. В момента там отива зам.-министър, в събота заминавам и аз, за да видим необходимите действия, които трябва да бъдат предприети“, допълни той.

наводнение

„Другият проблем, който в момента бързо се разрешава, е пречиствателната станция в Горно Езерово, която беше наводнена. Предполагам, че в рамките на днешния и в следващите 2-3 дни ще възстанови работата си. Там при всички положения щетите са по-малки“, каза още Нено Димов.


Leave A Reply