„Основният пакет здравни услуги е твърде разширен и с този бюджет не може да се изпълни адекватно“, каза управителят на НЗОК проф. Камен Плочев по време на изслушването му в парламентарната комисия по здравеопазване. По думите му пакетът би следвало да съдържа само базисни дейности, а високотехнологичните дейности трябва да се плащат като допълнителен пакет, но не от НЗОК. „Коментирано по време на заседание на надзорния съвет на НЗОК е да лимитираме внедряването на нови лекарствени молекули в продължение на една година, тъй като тази година се видя свръхпреразход на средствата за лекарства. Това е първата корекция, която смятаме да направим“, подчерта пред членовете на комисията проф. Плочев.

НЗОК

Проблемите пред НЗОК, според проф. Плочев, са честата промяна в нормативната уредба, водеща до липса на стабилност и предвидимост, отмяната от съда на медицински стандарти и наредби, спазването на добра медицинска практика. „Броят на договорните партньори се увеличава непрекъснато, което води до ескалиране на разходите и финансовите проблеми“, каза още той. Договарянето със съсловните организации също беше отчетено като проблем от проф. Плочев, който посочи, че съсловните организации не носят финансова отговорност. „Договорът за цени и обеми вменява едностранни задължения на НЗОК“, добави той.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Членовете на комисията изслушаха и министъра на здравеопазването Николай Петров по проекта за модернизацията на спешната помощ, който се финансира от ОП „Региони в растеж“ и е в размер на 163 млн. лв. Министър Петров увери, че вече всички 237 обекта – спешни отделения, центрове за спешна помощ и филиали имат изрядни документи за собственост, като с това е приключил първият етап от процедурата. В отговор на въпрос, свързан с дейността на новосъздадения Национален център за обучение и квалификация в системата на спешната помощ, министър Петров каза, че в началото на следващата година ще започнат обученията.


Leave A Reply