Агенция „Пътна инфраструктура“ е поискала от Комисията за защита на конкуренцията предварително изпълнение на договора с фирмата, която бе избрана за изпълнител на тол системата. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.
АПИ
Той обясни, че в момента е спазен регламентирания в Закона за обществените поръчки срок и се изчаква произнасянето на съответните компетентни органи, за да бъде сключен договорът и да стартира реалното внедряване на тол системата по републиканската пътна мрежа.
Николай Нанков
Регионалният министър съобщи още, че предстои на чисто експретно ниво да се изготвят промени в 104 нормативни акта. „Пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството стои и задачата да се уточни процесът на контрол по внедряване на системата. Също така остава и създаването на финансов модел за тарифиране и обхват на системата, включително и на определените участъци от републиканската пътна мрежа, които ще бъдат обект на тол-такса“, коментира Нанков.
магистрала
„Заложеният обхват на системата, в заданието на процедурата от над 80% от републиканските пътища, най-вероятно ще бъде редуциран“, прогнозира Нанков и подчерта, че според него между 50% и 2/3 от републиканската пътна мрежа ще бъде обхваната реално от тол таксите. По думите му, обаче, експертите са тези, които ще подготвят необходимите анализи.


Leave A Reply