Националният съвет за тристранно сътрудничество заседава днес. Правителството, синдикатите и бизнесът обсъждат държавния бюджет за догодина, бюджета на Държавното обществено осигуряване и бюджета на Националната здравноосигурителна каса. В дневния ред е включен и законопроект за изменение и допълнение на Закона за ДДС.
Министерски съвет
Един от спорните въпроси е увеличението на минималната заплата от 1 януари с 50 лева. Според синдикатите 510 лева са недостатъчни, а според бизнеса увеличението ще ограничи назначаването на повече служители.
НСТС
Синдикатите и бизнесът не са съгласни и по отношение на обезщетението за безработица. От догодина то ще се увеличава с 1,80 лева на ден при минимум година осигуряване преди това.
пари
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще разгледа и предложение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ за отмяна на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.


Leave A Reply