До два месеца ще бъде рестартирана процедурата за обявяване на концесия на Летище София, съобщи министърът на транспорта Ивайло Московски. За нея ще бъде запазена същата концепция – концесионерът да плати еднократна концесионна такса, да изплаща процент от годишните приходи на летището, да инвестира в обекта, както и всички направени инвестиции да бъдат държавна собственост.

„Миналата седмица подписахме консултантски договор със Световна банка и с Европейската банка за възстановяване и развитие съвместно в рамките на около 2 месеца да довършат предконцесионните анализи, защото за 2015 и 2016 г. на практика не фигурират в процедурата тези данни, да се направи преглед на документацията плюс допълване с анализите за 2015 и 2016г. основно технически – трафик и юридически анализ и когато приключат рестартираме процедурата“, заяви Ивайло Московски- министър на транспорта.

Ивайло Московски снимка: БГНЕС

Ивайло Московски
снимка: БГНЕС

Процедурата за концесия на Летище София беше спряна от служебното правителство на Огнян Герджиков. Една от причините беше именно липсата на данни за 2015 и 2016 г. Приходите от концесията на Летище София ще бъдат използвани за намаляване на задълженията на БДЖ. Ивайло Московски съобщи, че въпреки че в Бюджет 2018 г. не са заложени средства за намаляване на дълговете на дружеството, управляващите продължават политиката си в тази посока.

„Не считам да има проблеми. Ние продължаваме в тази политика, която реализираме към момента – за редуциране и намаляване на задълженията на дружеството. В момента, в който сме готови с процедурата за нов подвижен състав. Ще разчитаме на капиталовия трансфер основно, ще разчитаме на бъдещите постъпления като авансово плащане от концесията на Летище София, разбира се може би ще разчитаме на подкрепа от държавния бюджет. В момент, в който сме готови да пуснем процедурата, ще го минем като постановление на МС“, заяви Московски.

Бюджетът за 2018 г., който беше приет от МС предвижда да се увеличи субсидията на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с 10 млн. лева до 145 млн. лева, но субсидията за БДЖ остава непроменена – 175 млн. лева.


Leave A Reply