Политиката на правителството на България е насочена към ускорено увеличаване на доходите чрез постигане на по-висока заетост и производителност на труда. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков на среща с членове на комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент.

Бисер Петков

През първото полугодие на 2017 г. средната заплата в България се е увеличила с 10% в сравнение със същия период на миналата година. За 2018 г. се предвижда близо 11% ръст на минималната заплата – от 460 на 510 лв., каза министър Петков. Той добави, че всички мерки и действия на правителството са в подкрепа на усилията младите хора да остават и реализират в у нас. Има тенденция на увеличаване на българите, които се връщат от чужбина. Затова допринася и инвестиционният интерес от чуждестранни работодатели, който държавата ще продължи да насърчава, добави министър Петков.

пари левове 20 лева лев

В срещата участваха заместник-министрите Зорница Русинова, Росица Димитрова, Султанка Петрова и Лазар Лазаров. По време на разговора бяха представени приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта и социалните въпроси. Обсъдени бяха политиките на българското правителство за повишаване на заетостта сред младежите и хората над 55 години и доходите и мерките за насърчаване на социалното включване и интеграция на хората с увреждания.

Зорница Русинова,  снимка: БГНЕС

Зорница Русинова,
снимка: БГНЕС

Заместник-министър Русинова представи приоритетите на Българското председателство в областта на заетостта и социалната политика. Основните теми, които страната ни ще постави в центъра на европейските дебати през първата половина на 2018 г. са бъдещето на труда, политиките за ранно детско развитие и интеграция на хората с увреждания, както и възможностите за подкрепа от Европейския социален фонд след края на настоящия програмен период 2014-2020 г.

 


Leave A Reply