65% от потребителите на бутилирани води се ориентират по търговската марка, когато правят своя избор. Това сочат резултатите от представително за градското население проучване на 800 респондента между 18 и 50г, по метода на пряко стандартизирано телефонно интервю. Проучването е проведено от „Алфа Рисърч“ в периода 2-6 ноември 2017 г.
Заснеман
Всички останали фактори като находището, от което е добита водата (12%), дори цената й в магазина (10%), са далеч по-маловажни. Именно с марката се свързват и най-важните характеристики на водата, които се вземат предвид при покупка: вкус (51%) и качество (31%). 57% от интервюираните смятат, че ако различни компании бутилират вода от едно и също находище, ще се размие отговорността за качеството. Над 2/3 от хората между 18 и 50 г. пият повече от 1 литър вода дневно, съобщават още от „Алфа Рисърч“.


Leave A Reply