„Българското председателство на Съвета на ЕС ще работи за стабилна, сигурна и солидарна Европа. Всяко наше действие ще бъде пречупено през призмата на единството и солидарността между държавите-членки.“ Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на дебат с членове на Европейския икономически и социален комитет в София. На форума бяха обсъдени приоритетите на Българското председателство. „Три са основните послания на първото българско председателство – консенсус, конкурентоспособност, кохезия. Те са основополагащи за бъдещето но Европа“, добави министър Петков.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

„Резултатите от председателството не се определят от големината на държавата, а от политическата воля за важни за бъдещето на Европа реформи. Европейският икономически и социален комитет подкрепя приоритетите на Българското председателство на ЕС за засилване на социалното измерение на Европа“, подчерта председателят на ЕИСК Жорж Дасис.
председателство, България, Съвет на ЕС, лого
Основна тема в дискусията беше обсъждането на приоритета на Българското председателство за създаване на ясна европейска перспектива за държавите от Западните Балкани. „Амбицията ни е да постигнем план за действие с всяка от държавите от региона, без да създаваме нереалистични очаквания, но с конкретни стъпки“, каза министър Петков. Членовете на ЕИСК изразиха пълна подкрепа за усилията на България в тази посока и заявиха, че ще работят активно с организациите на гражданското общество в региона. Председателят на ЕИСК Жорж Дасис подчерта, че са необходими мерки срещу изтичането на мозъци от Европа чрез осигуряването осигуряването на по-добри възможности за образование и работа на младите хора.

колаж: informo.bg

колаж: informo.bg

По време на дискусията бяха обсъдени и приоритети на Българското председателство в областта на заетостта и социалната политика. Сред тях са бъдещето на труда, възможностите за подкрепа от Европейския социален фонд след 2020 г., политиките за ранно детско развитие и интеграция на хората с увреждания. „Изключително важно е да продължим да подобряваме възможностите за заетост, усилията за социално приобщаване и да насърчаваме образованието, уменията и ученето през целия живот за гражданите на ЕС“, каза министър Петков.


Leave A Reply