„Това е секторът, който касае всеки един от нас като потребители, касае и бизнеса, секторът, който има изключително голямо влияние и въздействие върху икономиката на всяка една държава“, каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на откриването на седмата Регионална енергийна конференция, организирана от Българския енергиен и минен форум, която се провежда днес и утре в Интер Експо Център в София. Тя обясни, че темите, които в рамките на Българското председателство ще трябва да бъдат разрешени, са свързани с енергийната ефективност и модела на електроенергийния пазар.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Според нея трябва да се намери общ подход и консенсус между всички 27 държави членки и по теми, свързани с възобновяемите енергийни източници и приемането на Регламент за управлението на Енергийния съюз. Петкова допълни, че важен приоритет пред България по време на председателството на страната ни на Съвета на ЕС е да се засили регионалното сътрудничество. По думите ѝ по време на председателството страната ни ще акцентира върху засилване на сътрудничеството и изграждане на липсващата енергийна инфраструктура между страните от Западните Балкани.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Министърът информира, че в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС ще се състои и форум на Групата на високо равнище за свързаност на газопреносната система в Централна и Югоизточна Европа. Тя се надява именно в рамките на този форум да бъде поставена и първата копка на изграждане на Интерконектора Гърция-България.


Leave A Reply