„Киселото мляко има дълга история в България. Много българи твърдят, че то е било случайно открито тук преди 4 000 години, когато номадските племена са се заселили. Номадите носели своето мляко в животински кожи като по този начин се създавала подходяща среда за развитието на бактерията, която води до ферментацията“, сочи статия на BBC, която запознава читателите си с традициите на България и българското кисело мляко.

Снимка: BBC

Снимка: BBC

В статията се посочва още, че киселото мляко е част от начина на хранене на Балканите от векове. Изтъква се още, че по тези ширини средата, необходима за ферментация на млякото е особено подходяща.

Снимка: BBC

Снимка: BBC

Авторите посочват още, че където й да е открито първоначално киселото мляко, България със сигурност играе активна роля в запознаването на Запада с този продукт, който е така популярен в момента.

Снимка: BBC

Снимка: BBC

От  BBC разказват подробно историята на българското кисело мляко. Статията проследява и традициите на българите, обвързани с произвеждането му.

Снимка: BBC

Снимка: BBC

Оригиналната статия четете тук.


Leave A Reply