Работодателските организации призоваха за облекчения при наемането на работници от трети страни. Те искат да се промени ограничението в една фирма наетите граждани на държави извън Европейския съюз да не надвишават 10% от броя на служителите, които са българи. Така, например, ако в дадена компания работят 100 български граждани, служителите, които са от трети страни могат да бъдат не повече от 10. От АИКБ поискаха този праг да се вдигне на 30% или изобщо да отпадне, а от БСК обявиха, че са съгласни да се увеличи двойно – от сегашните 10 на 20 на сто. Работодателите настояват и срокът за издаване на разрешение за работа у нас на граждани от трети страни да се съкрати от 30 на 14 дни. Предложенията бяха обсъдени по време на заседание на Съвета за тристранно сътрудничество.

Председателят на АИКБ Васил Велев напомни, че има огромен недостиг на човешки ресурси във всички сектори. Той изнесе данни, според които БВП би бил с четири милиарда лева по-голям, ако имаше повече квалифицирани кадри. Според данни на МВФ пропуснатите ползи са още по-големи и достигат 7 милиарда лева, тоест около 7% от Брутния вътрешен продукт.

От КТ „Подкрепа“ се обявиха против предложението на работодателите. Предложенията на бизнеса предстои да бъдат обсъдени.


Leave A Reply