„С дуалното обучение имаме възможност да мотивираме учениците за включване в системата на професионалното образование и реално да ги свържем с бизнеса и потребностите на пазара на труда“, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Вълчев участва в съвместно заседание на Комисията по образованието и науката, Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по труда, социалната и демографската политика, относно напредъка по въвеждане на дуалната система на образование в българската система на професионално образование и обучение.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Вълчев припомни, че от 2015 г. се работи за въвеждането на дуалното обуение по модела на страни с развита система на дуално обучение като Германия, Австрия и Швейцария, а през учебната 2015-2016 г. стартира проект ДОМИНО, въз основа на подписано споразумение между Швейцария и България, представлявана от Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката. С Германия и Австрия нямаме подписано споразумение за осъществяване на дейности в тази област. Сътрудничеството се осъществяваше с обмен на информация и участие в различни семинари и обучения. Целта на проекта ДОМИНО е не просто навлизането на дуалното образование в България по швейцарския модел, а подкрепа на страната да изработи свой собствен, съобразен с историческите и културните традиции. Резултатите за периода 2015-2017 г. са: 19 града, 32 училища, 49 паралелки, 1134 ученици и 170 фирми.

снимка: Радио Бинар

снимка: Радио Бинар

„МОН пое ангажимента за тази година да предостави допълнителни 300 000 лв. за стипендии, за да се осигури във всички професионални гимназии, за които има интерес от бизнеса. Имаме тенденция за разширяване. Знаем, че можем да разчитаме само временно на проекта ДОМИНО и планираме прехвърлянето на бюджетно финансиране на тази политика. Още тази година сме стартирали с допълващо финансиране“, обясни ресорният министър. „Очакваме финансирането от швейцарска страна да бъде концентрирано по определени дейности като разработването на учебни планове и др., но не и преките дейности, а преките разходи, произтичащи от дуалното обучение като стипендии на учениците“, каза Красимир Вълчев.

снимка: ЕПА

снимка: ЕПА

Той поясни, че в подкрепа на системата за дуално обучение са разработени нови учебни планове и програми. „Стартирали са партньорства между училища и предприятия за организиране на дуално обучение в професионалните училища. Създава се капацитет на ниво училище и предприятия с обучението на учители и наставници на национално ниво с обучението на национални експерти и екип към дирекция „Професионално образование“ към МОН“, посочи министърът на образованието. Вълчев подчерта още, че е факт, че в последните десетилетия професионалното образование, е загубило престиж като желан избор от страна на учениците за продължаване на гимназиално образование. „Имаме ангажимента с бюджетната рамка за следващите години да увеличаваме разходите за професионално образование и в това число за дуална форма на обучение“, увери още Вълчев.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

От своя страна, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков изтъкна, че дуалното обучение засяга два типа деца – над 16 години, които са в образователната система и над 16 години, които са на пазара на труда. По отношение на първата група лица ангажиментите на министерството са за даване разрешение за работа. Непълнолетните лица могат да започнат работа само след разрешение на Главната инспекция по труда (ГИТ).

главна инспекция по труда

По данни на ГИТ за 2017 г. е имало 7800 броя за искане за започване на работа за лица под 18 години от ГИТ. 6749 броя разрешителни са дадени. Някои от отказите са били свързани с това, че средата за работа, не е била безопасна за работещите. Председателят на образователната комисия Милена Дамянова заяви, че трите комисии приемат до края на март работна група от Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката да предложи на трите комисии варианти за законодателни изменения, които да решат проблемите.

 


Leave A Reply