Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Асим Адемов организира конкурс на тема: „Отечество любезно”. Всеки участник трябва да изпрати авторско видео, в което изразява обичта си към България. Видеото може да съдържа обръщение или да показва събитие, ежедневен момент или заобикаляща действителност.

otechestvoLiubezno

Конкурсът е отворен за хора от всички възрасти. Лица под 18 години участват в конкурса само със съгласието на своите родители/настойници или законни попечители, като ще получат обратно на електроните си пощи „Декларация за съгласие”, която трябва да бъде попълнена и изпратена допълнително преди крайния срок на конкурса. Изпратените видеа трябва да са авторски, а не създадени в съавторство. Юридически лица не се допускат. Видеото трябва да е изработено при спазване на Закона за авторското право и сродните му права.

Otechestvo

Всеки желаещ може да участва в конкурса, като изпрати кратко видео до 2 минути с послание „Защо обича България”, име по лична карта и възраст на имейл: otechestvoliubezno@gmail.com. С изпращането на видеоклипа участникът декларира, че е запознат с Регламента на конкурса и дава своето съгласие името и видеото да бъдат публикувани във Фейсбук страницата на организатора. Организаторът си запазва правото, да не допуска до участие в конкурса видеа, които са извън темата на конкурса, с лошо качество или в противоречие с общоприетите морални норми.

liubezno

Краен срок на изпращане е определена датата 02.03.2018г. Всички видеа ще бъдат качени на Фейсбук страницата „Отечество любезно” на 03.03.2018г., като ще се гласува за тях под формата на „харесване“ до 15.03.2018г.  Видеата ще бъдат качени на страницата „Отечество любезно”. Победител в надпреварата е авторът на видеото, събрало най-много „харесвания“. Той ще посети Европейския парламент в Брюксел по покана на г-н Асим Адемов. Наградата е лична и не може да се преотстъпва на трето лице или да бъде заменена с паричната ѝ равностойност.


Leave A Reply