Линкове за достъп до електронно четимите учебници на одобрените печатни издания от I до VII клас са публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Възможностите за достъп до електронно четимите учебници са различни – без регистрация, с регистрация, с персонален код за регистрация, предоставен от издателството на всеки ученик, който ползва печатното издание на съответното издателство или с код, посочен след интернет адреса за достъп до съответния учебник.

учебници мон

Съдържанието на електронно четимия учебник е напълно идентично с това на хартиеното издание, съобщиха от МОН. Достъпът е осигурен безплатно за всички ученици от I до VII клас включително.


Leave A Reply