„Има съгласие по новите текстове за допълнителното пенсионно осигуряване“, каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. Министър Петков проведе среща с работната група за усъвършенстване на законодателството, регламентиращо фазата на плащане на пенсии от допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Новите промени ще са регламентирани в 33 параграфа в Кодекса за социално осигуряване и касаят пожизнената пенсия като основен продукт на Универсалните пенсионни фондове (УПФ). Правото на допълнителна пожизнена пенсия за старост се придобива при навършване на пенсионната възраст на лицето, която е индивидуална.

снимка: Булфото

снимка: Булфото

При условия че има достатъчно натрупвания по партидата, по желание на осигуреното лице се предлага пенсията да се отпуска 1 година преди навършване на пенсионната възраст. „Очакваме първите пенсионери от Универсалния пенсионен фонд, при промени условия в КСО, да придобият право на пенсиониране през есента на 2021 година“, отбеляза министър Петков


Leave A Reply