През второто тримесечие на 2018 година средната брутна заплата бележи ръст от 4,5 на сто. По данни на НСИ за същия период на годината се увеличава броят на служителите с трудови договори. Така по предварителни данни наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на месец юни нарастват с малко над 42 хиляди души спрямо края на месец март 2018 година. Броят на сключените договори в края на второто тримесечие бележи ръст от 1,8%. Броят на заетите достига до 2.35 милиона души.

Данните показват, че спрямо първото тримесечие на годината се увеличава броят на хората наети в сектора на „Хотелиерството и ресторантьорството“ – 30,7%. В сферата на селското, горското и рибното стопанство наетите се увеличават с 7,9 на сто. Започналите работа в строителния бранш нарастват с 3,7% за второто тримесечие на 2018. От НСИ отчитат спад на служителите в сектор „Образование“ – 2,7 на сто.пари ръст спестяване добавка стотинки

От данните на статистиците става ясно, че средната месечна работна заплата за вторите три месеца на годината е 1 125 лева. Бележи се ръст от 4,5%. Средната брутна месечна работна заплата нараства. За месец април те е била 1 145 лева. За май – 1 110, а за юни 1 119 лева. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 21.8 и 16.9%.


Leave A Reply