В Министерството на труда и социалната политика ще се проведе среща на работната група, която изготвя законопроекта за хората с увреждания. На последната среща в понеделник между майките на деца в неравностойно положение и министри беше одобрен план за изпълнение на интегрирано решение за административно и социално обслужване на хората с увреждания.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Предвижда се създаване и управление на регистър – профил на хората с увреждане на база информация от различни административни източници. Допълнително ще бъде автоматизиран процесът по предоставяне на медицински и други документи за определяне на намалена работоспособност и ще се осигури достъп до данни в регистрите за гражданите и администрацията. Всичко това ще бъде достъпно и по електронен път. Освен това ще се разработят механизми – техническите помощи и медицинските изделия поетапно да влязат към НЗОК и Министерството на здравеопазването, за да се засили контролът и да спре източването на средства.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Трите закона – за хората с увреждания, за личната помощ и за социалните услуги се очаква да влязат в парламента до края на септември. Омбудсманът Мая Манолова също ще участва в срещата.


Leave A Reply