„Сред основните задачи на българската дипломация е да подпомага родния бизнес“, е заявила вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева на дискусия на тема „Равносметка на Председателството на България и как виждаме бъдещето на ЕС – социална и икономическа сигурност“, организирана съвместно с Асоциацията на организациите на българските работодатели. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи.

бизнес компания фирма работа

Във форума са се включили над 40 представители на браншови организации и фирми от различни сектори. Представителите на българските работодатели са били единни в положителната си оценка за приключилото Председателство, особено за постиганото по отношение на Западните Балкани. По думите на Захариева България стои много добре в съседния ни регион и е важно администрацията да работи заедно с бизнеса, за да бъде оползотворен съществуващият потенциал в областта на инвестициите и привличането на човешки ресурс от страните от Западните Балкани.

западни балкани, борисов

Вицепремиерът е поставила специален акцент и върху необходимостта от рестартиране на отношенията в икономическата сфера и възстановяване на позициите на българския бизнес в регионите на Африка, Близкия изток и Азия. Като добра стъпка в тази посока тя е посочила организирането на съвместни бизнес форуми както на ниво ЕС и страни от тези региони, така и двустранни формати.

ОИСР
Пред бизнеса външният ни министър е представила постигнатото до момента по отношение на членството на страната ни в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Шенген и ERMII. „Интересът на България е да бъде в най-интегрираното ядро на ЕС“, е казала Захариева и е благодарила на работодателските организации за подкрепата и активната им роля в този процес.

Бизнес развитие
В изказването си председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев е подчертал, че приоритетите на българската външна политика трябва да произтичат от дългосрочния национален икономически интерес. Във връзка с проблема за недостига на човешки ресурс за някои области на българския бизнес той е поставил пред вицепремиера Захариева и въпроса за двустранните спогодби за регулиране на трудовата миграция. Първият ни дипломат е информирала, че се работи активно по тази тема. Предстои обнародване на двустранното споразумение с Молдова, за да влезе то в сила. Очаква се скоро да бъде финализирано и споразумението с Армения. От българска страна на Украйна е изпратен проект на споразумение, по което се очаква отговор.


Leave A Reply