„В началото на януари ще има възможност за предложения за законодателни промени, свързани с нов здравноосигурителен модел“, каза министърът на здравеопазването Кирил Ананиев по време на заседание на парламентарната комисия по здравеопазване, на което беше обсъждана концепцията за развитие на здравното осигуряване. „Единият здравноосигурителен модел предвижда пълна демонополизация на НЗОК, а вторият – задължително здравно осигуряване, задължително здравно застраховане и доброволно здравно застраховане. Има политическа подкрепа от управляващите за промени в системата“, увери министър Ананиев.

НЗОК

Дискусиите с работните групи на съсловни и пациентски организации, работодателски организации, синдикати, национални консултанти, застрахователи продължават, като на 26 ноември трябва да представят предложенията си. „Трябва да видим накъде вървим – дали ще работим върху тези два модела, дали ще се появи трети“, допълни министър Ананиев.

снимка: www.q1productions.com

снимка: www.q1productions.com

Целта на предлаганите промени е да се осигури равен достъп до здравеопазване, да се създадат условия за реално остойностяване на медицинските дейности, да има потенциал за инвестиции и прилагане на нови технологии за лечение, да се измерва качеството на лечението и да се проследява ефектът от терапията, да има възможности за долекуване. Двата здравноосигурителни модела, които бяха представени на национална кръгла маса преди дни, имат за цел и да се намали делът на нерегламентираните разходи в системата, да се подобри контролът в системата, да се обединят медицинският и финансовият контрол, ефективността на използването на средствата в системата, да се преодолее териториалният дисбаланс, да се оптимизират разходите за лекарства.

снимка: NACo Podcasts

снимка: NACo Podcasts

„Предвидено е създаване на гаранционен фонд, ако застраховател фалира“, обясни министър Ананиев и подчерта, че за да получи застраховател правото да извършва задължително здравно застраховане, трябва да отговаря на определени изисквания. „Те са гаранция, че няма да се стигне до крайни ситуации“, каза още той. „Желанието ни беше новият модел да е в сила от 1 януари 2020 г., но не е самоцел, всичко зависи от дебатите и постигането на висока степен на убеденост у всички участници“, допълни министър Ананиев.

снимка: Financial Tribune

снимка: Financial Tribune

В отговор на въпрос дали лекарствата и медицинските изделия ще бъдат включени в стойността на клиничните пътеки, министър Ананиев отговори, че в момента се прави анализ, който е свързан и с бюджетната процедура. „Такова решение ще бъде взето също с консенсус“, подчерта здравният министър.


Leave A Reply