Националният съвет по въпросите на социалното включване подкрепи с консенсус проекта на Закона за социалните услуги. Проектът на нормативния акт беше подготвен от работна група към Министерството на труда и социалната политика, в която участваха представители на всички заинтересовани страни. Заседанието на Съвета се председателстваше от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Участниците в Националния съвет по въпросите на социалното включване изразиха подкрепата си към законопроекта и изразиха мнение, че предложената нова законодателна уредба ще синхронизира политиките в областта на деинституционализацията, социалното включване и ранното детско развитие. Заместник-министър Зорница Русинова благодари на представителите на неправителствените организации за приноса в разработването на новия подход за предоставяне на интегрирани услуги. „Често става въпрос не само за социално-здравни услуги, но и за образователен компонент в тях“, каза тя. Русинова припомни, че ранното детско развитие е сред приоритетите на правителството.

Зорница Русинова,  снимка: БГНЕС

Зорница Русинова,
снимка: БГНЕС

Законопроектът е фокусиран върху регламентирането на всички въпроси, свързани с предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в България. Основните цели на нормативния акт са да осигури равен достъп до услуги, тяхното качество и ефективност, да гарантира правото на живот в домашна среда и в общността, както и да насърчи интегрирания подход и публично-частното партньорство при създаване и предлагане на социални услуги. За първи път се създава възможност за ползване на общодостъпни услуги от всички лица, а не само от уязвимите групи.

снимка: pawlingresourcecenter.org

снимка: pawlingresourcecenter.org

Общественото обсъждане на проекта на Закон на социалните услуги продължава до 15 ноември.


Leave A Reply