„До края на декември предстои да се приеме годишната индексация на цената на водата, която ще влезе в сила от януари 2019 г.“, съобщи членът на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Димитър Кочков на днешното заседание на постоянно действащата подкомисия за наблюдение на дейността на КЕВР към Комисия по енергетика. Той подчерта, че КЕВР по закон трябва да приеме годишната индексация за цената на водата.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Димитър Кочков уточни, че тази индексация се решава по три компонента. Първият компонент е инфлацията по национална статистика. Вторият е цената, която е одобрена в бизнес плановете на дружествата от 2017 г. и 2018 г. За първи път ще бъде използван компонентът за коефициент, с който ще бъде коригирана цената във връзка с това дали ВиК дружествата са изпълнили предвидените разходи. Това важи само за дружествата с приети бизнес планове, които са около 80%. Новото в случая е, че ще се преценява дали ВиК дружества изпълняват бизнес плановете си. Кочков изтъкна, че за тези дружества, които не изпълняват предвидените си бизнес плановете, цената на водата ще се коригира. Той даде за пример, че в Кърджали цената на водата ще бъде по-ниска.

вода

„За първи път имало ВиК дружества, които са достигнали прага на социалната поносимост“, добави членът на КЕВР. Кочков информира, че дружеството в Монтана дори е надхвърлило този праг и в КЕВР нямат яснота какво да се прави в случая, защото по закон не би трябвало да се допуска да надскочи този праг. Много близо до достигането на социалната поносимост е дружеството във Враца.


Leave A Reply