Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ обяви процедура за безвъзмездна финансова помощ за подобряването на атмосферния въздух на стойност 111 млн. лв. Финансовият ресурс се фокусира върху София, Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив и Смолян.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Целта е да се намалят наднормените нива на фини прахови частици от битовото отопление. Мерките са свързани с подмяната на отоплителните устройство на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на газ, електричество, пелети или свързването към топлофикационна или газоразпределителна мрежа. Освен това в общините ще се провеждат информационни и образователни кампании.


Leave A Reply