Физическите лица могат да подават годишната си декларация за облагане на доходите за 2018 година от 10 януари, съобщава Националната агенция за приходите (НАП). Декларацията може да се подава чрез електронната услуга и на хартиен носител в офисите на НАП. Подаване на Декларации за облагане с корпоративни данъци чрез електронната услуга също ще започне на 10 януари.

сметки бюджет финанси икономика калкулатор

В периода от 1 до 10 януари 2019 г. в НАП ще се извършват дейности, свързани с процесите по годишно приключване за 2018 г. и превключване работата на информационните системи за 2019 г. До 10 януари физическите и юридическите лица ще имат достъп до всички електронни услуги, предоставяни от НАП с няколко изключения.

НАП

Сред тях са:

  • по електронен път няма да може да се подава заявление за регистрация и дерегистрация по Закона за ДДС. Тези документи ще се подават на хартиен носител в офиса на НАП по регистрация.
  • няма да е достъпна и електронната услуга за потвърждаване на издаден персонален идентификационен код (ПИК).

Leave A Reply