„България може да се присъедини към еврозоната най-рано през 2022 г.“, съобщи в Рига Валдис Домбровкис, заместник-председателят на Европейската комисия и комисар за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовия пазар. „Ако България се справи безпроблемно с изпълнението на ангажиментите си, още през лятото на тази година ще получи светлина за влизане в обменно-валутния механизъм ERM II“, добави Домбровскис пред БНР.

Валдис Домбровскис, снимка: euractiv.com

Валдис Домбровскис, снимка: euractiv.com

„След това трябва да минат поне три години, за да се стигне до приемане на еврото. Първите две са за покриване на Маахстрихтските критерии, а третата – за оценка на постигнатите резултати и подготвителни дейности“, обясни еврокомисарят.


Leave A Reply