Борбата с корупцията, престъпността, правната сигурност, икономическата политика и стабилност са сред препоръките на 800 австрийски фирми до българското правителство. На пресконференция беше представено допитване за бизнес условията в страната, тъй като Австрия е на второ място по инвестиции у нас. Най-големите проблеми, които австрийските фирми констатираха, са лошата инфраструктура и недостатъчно квалифицираните кадри.Бизнес развитие

По данни на БНБ Австрия е инвестирала в България близо 3,66 млрд. евро. От своя страна външната търговия на България в Австрия възлиза на 570 млн.евро. Според представеното проучване 2/3 от компаниите не са позитивно настроени за бизнеса си през тази година. Въпреки това имат намерение да увеличат заплатите на служителите си с 5%.


Leave A Reply