Оценката както на широката общественост, така и на родителите на деца в училищна възраст, показва, че като най-успешни до момента се възприемат мерките за дигитализация на образованието (49,6%), сочи годишното изследване на Алфа Рисърч.

снимка: davidandsunny.com

снимка: davidandsunny.com

От години образованието в България е сред социалните сфери, нуждаещи се от концептуално преосмисляне и цялостни системни решения. Радикалните промени в обществата, икономиките и комуникацията в съвременния свят, поставят образователните системи пред съвършено нови изисквания и критерии за успех. В началото на настоящия мандат управляващите поставиха образованието като приоритет в дейността си и заявиха поредица от мерки като увеличение на учителските заплати, модернизация на образователния процес, ефективно обхващане на децата от системата.

снимка: Shutterstock

снимка: Shutterstock

Необходимостта от цялостна промяна на учебния процес, за да развива той пълноценно способностите на децата и да отговаря на съвременните комуникационни реалности, се оценява особено високо от родителите – както от онези, които могат да предоставят на децата си дигитални устройства вкъщи, така и от онези, които нямат такива възможности и за тях образователната дигитализация се явява шанс за намаляване на социалните и културни неравенства. Около една трета от родителите смятат, че са налице позитивни ефекти от усилията за интегриране на деца с по-леки увреждания в общообразователните училища, както и от връщането обратно в клас на преждевременно отпадащи деца.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

През последното тримесечие на миналата година образователният министър Красимир Вълчев лансира старта и на един по-сериозен дебат за мястото на образованието и ролята му във възпитанието на децата. Настоящото проучване показва, че 66% от пълнолетните българи подкрепят тезата, че училището, освен да образова, трябва и да възпитава. Това разбиране доминира във всички социални групи, независимо от социалния и материален статус на анкетираните.

снимка: Digital Trends

снимка: Digital Trends

Най-голяма част от българите (35%) смятат, че децата се учат най-вече от личното поведение и пример. 28% са на мнение, че не толкова училището, колкото широката социална среда – социалните отношения, ценностите, моделите на успех в обществото са онези, които възпитават и могат да подкрепят, или напротив, да действат в разрез с усилията на училището. Според 27% дисциплината е тази, която възпитава и когато учителите не знаят как да я постигнат, това намалява резултата от техните усилия. 8% отдават водеща роля на книгите, филмите изкуството.


Leave A Reply