Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ревизира по-строгия надзор в областите Ямбол, Бургас и Хасково във връзка със заболяването чума по дребните преживни животни. В края на декември 2018 г. изтече срокът за прилагане на разширените мерки за контрол на болестта. Те бяха наложени на страната ни с решение на Европейската комисия (ЕК). След проведени срещи и дискусии между БАБХ и ЕК бе взето решение мерките да бъдат облекчени, като отпаднат ограниченията за движение на дребни преживни животни и продукти в рамките на зоната в трите области. Мерките за облекчен режим са в сила от 9 януари.

снимка: inews.bg

снимка: inews.bg

 

Дребните преживни животни от общините Болярово, Елхово, село Поляна от община Стралджа – област Ямбол и населените места от общините Средец, Созопол, Приморско, Малко Търново и Царево – област Бургас, ще могат да бъдат придвижвани в рамките на цялата страна след клиничен преглед, извършен 3 дни преди движението и с издадено ветеринарномедицинско свидетелство за движение от официален ветеринарен лекар. Същата мярка се прилага и при животните от останалите общини от областите Ямбол, Бургас и Хасково, в рамките на цяла България.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Няма ограничение за движение на дребните преживни животни за незабавно клане в рамките на цялата страна. Медицинското свидетелство ще се изисква и за движение на животните от областите Ямбол, Бургас и Хасково, които са насочени за дестинации извън територията на България. Продуктите от трите области също могат да се придвижват без ограничения и специална маркировка.

снимка: gustonews.bg

снимка: gustonews.bg

След констатиране на огнищата с чума по дребните преживни животни през юни и юли 2018 г., рестрикциите се отнасяха единствено до южните общини на областите Бургас и Ямбол. Въвеждането на по-строг надзор бе в резултат на решение на Европейската комисия от октомври 2018 г. С него се разшири територията с наложените рестрикции в три области – Бургас, Ямбол и Хасково, след като в продължение на два месеца стопаните на ферма в Болярово възпрепятстваха ветеринарните власти да ликвидират огнището на чума в обекта.


Leave A Reply