„Ще депозирам конституционна жалба срещу текстове от закона за ВиК услугите, с която ще атакувам формирането на цената на водата и по-конкретно – единната цена“, заяви омбудсманът Мая Манолова по време на обществената дискусия за качеството на водата в Шумен. Тя посочи, че ще депозира жалбата най-късно в понеделник. Мая Манолова обяви и предложенията си за конкретни решения, адресирани до институциите – Народното събрание, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на труда и соцоалната политика, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), ВиК асоциации и др.

снимка: БНР

снимка: БНР

Сред тях са задължително обвързване на повишаването на цената на водата с подобряване на качество и действителни направените разходи, отмяна на единната цена на водата в рамките на територията на една ВиК асоциация, което по думите и е несправедлив, нечестен и ограбващ българските граждани принцип, в закона да бъдат въведени ясни критерии за определяне на социалната поносимост на цената на водата. Мая Манолова предлага и конкретни мерки за социално подпомагане – забрана за прекъсване на водата при неплащане на сметки от страна на граждани, социална тарифа за най-бедните, целеви помощи, включително опрощаване на задължения, в случаи при които социално слаби са стигнали до принудително изпълнение поради неплатени сметки за вода.

снимка: paragraph22.bg

снимка: paragraph22.bg

Омбудсманът подчерта, че в закона трябва ясно да се предвиди възможност за преразглеждане на бизнес плановете. „Това е свещената крава на този закон – бизнес плановете на ВиК асоциациите. След като веднъж са приети, едва ли не няма сила в държавата, няма институция, която да ги промени, а в тях е заложено непрекъснатото увеличение на цената на водата“, коментира Манолова. Тя изрази подкрепа и за въвеждане на лицензионен режим за ВиК дружествата, но при ясен контрол. Мая Манолова отправи препоръка към ВиК асоциациите за определяне на цени на водата, които да са значително по-ниски от пределните, определени с решението на КЕВР от края на 2018 година.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

„В този смисъл ВиК асоциация – Шумен би могла да бъде първата у нас, дала ясен знак, че подкрепя своите граждани, като определя по-ниски цени от тези, които КЕВР е определил“, заяви Манолова. Тя заяви очакването си и за по-ефективен контрол от страна на КЕВР по отношение на бизнес плановете на ВиК асоциациите. „Апелирам КЕВР да упражни правомощията си по чл. 19 от закона и да преразгледа определената цена за ВиК асоциацията в Шумен, позовавайки се на непредвидено значително обстоятелство. Имам предвид последната проверка с установяването на огромно нефактурирано количество вода, което вероятно по един или друг начин ще бъде платено от гражданите на област Шумен“, каза Манолова.


Leave A Reply