По данни на Националния осигурителен институт (НОИ) средният осигурителен доход за страната за ноември 2018 г. е 917,00 лева.  За пръв път средният осигурителен доход надхвърли 900 лв. през октомври, но през ноември ръстът му се ускорява, се вижда от данните на Националния статистически институт.

снимка: aimhirecc.com

снимка: aimhirecc.com

Спрямо ноември 2017 г. средният осигурителен доход нараства с 65,75 лв. или със 7,7%. За периода от 1 декември 2017 г. до 30 ноември 2018 г. средномесечният осигурителен доход за страната е 884,37 лева. Именно той служи при изчисляването на размера на новоотпуснатите пенсии през месец декември 2018 г.


Leave A Reply