Кметът на София Йорданка Фандъкова и заместник–министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще подпишат договора за изпълнение на проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”.

снимка: Klassa.bg

снимка: Klassa.bg

Проектът е финансиран от МРРБ чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Той предвижда ново строителство за осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура в 2 обекта. В тях ще бъдат създадени 9 нови социални услуги за пълнолетни лица с увреждания и възрастни хора в район „Витоша“ и район „Нови Искър“. Стойността на предвидените дейности е над 5 млн. лв.


Leave A Reply