От днес влиза в сила търговското споразумение между ЕС и Япония. С него се премахва голямата част от митата на стойност 1 милиард евро, плащани годишно от дружествата от ЕС, които изнасят продукция в Япония.

Търговия

В момента, когато споразумението започне да се прилага изцяло, Япония ще е премахнала митата за 97% от стоките, внасяни от Общността, а годишният търговски обмен между ЕС и Япония би могъл да нарасне с близо 36 милиарда евро.


Leave A Reply