България е на първо място сред страните от Европейския съюз, чиито граждани не могат да си позволят да отопляват достатъчно дома си. Това показва изследване на Евростат като част от годишното проучване на ЕС за доходите и условията на живот в блока. През 2017 г. 8% от населението на Европейския съюз не могат да си позволят достатъчно да отопляват дома си, сочи изследването. Този дял достига своя връх през 2012 г. (11%) и непрекъснато намалява през следващите години.

печка, камина, огън
Положението в държавите членки на ЕС е различно. Най-голям е делът на хората, които твърдят, че не могат да си позволят адекватно затопляне на дома си в България (37%), следвана от Литва (29%), Гърция (26%), Кипър (23%) и Португалия (20%). За разлика от тях, най-ниските дялове (близо до 2%) са регистрирани в Люксембург, Финландия, Швеция, Холандия и Австрия.


Leave A Reply