Европейската комисия публикува регламент за налагане на окончателни защитни мерки върху вноса на стоманени продукти. Тези мерки ще влязат в сила утре, 2 февруари, и заменят действащите от юли 2018 г. насам временни мерки, информира представителството на ЕК в София.

стомана
Тези мерки са изцяло в съответствие с ангажиментите, поети от ЕС в рамките на СТО, и са грижливо обмислени, за да се запази постоянен поток на вноса, който гарантира ефективна конкуренция на европейския пазар на стомана и наличие на достатъчен избор за многобройните потребители на стомана в ЕС.

Европейска комисия снимка: БГНЕС

Европейска комисия
снимка: БГНЕС

Мерките се отнасят за 26 категории стоманени продукти и се състоят в тарифни квоти, след чието надхвърляне ще се прилага мито в размер на 25 %. Тарифните квоти напълно запазват традиционните равнища на вноса в ЕС и постепенно ще се увеличават. Тази система е сходна на действащите понастоящем временни мерки, с някои важни изменения, които свеждат до минимум нарушенията в търговията и запазват традиционните търговски договорености по отношение на количествата и произхода на продуктите. Тези мерки следва да останат в сила за срок от три години, но може да бъдат преразгледани в случай на промяна на обстоятелствата.


Leave A Reply